Albert Schweitzer

ความสำเร็จไม่ใช่กุญแจสู่ความสุข ความสุขคือกุญแจสู่ความสำเร็จ ถ้าคุณรักในสิ่งที่ทำคุณจะประสบความสำเร็จ [/ trx_quote]