จดหมายแจ้งเตือน สินค้า Optimum Nutrition ปลอมแปลง ทั่วโลก

จดหมายแจ้งเตือน สินค้า Optimum Nutrition ปลอมแปลง ทั่วโลก

แนะนำซื้อสินค้า Optimum Nutrition จากตัวแทนจำหน่าย ที่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อความปลอดภัยของตัวผู้บริโภค เท่านั้นครับ

006007

 

 

CUSTOMER WARNING LETTER ON COUNTERFEIT PRODUCTS

 

Dear Valued Customer:

 

Optimum Nutrition (“”) has recently discovered that counterfeit  Gold Standard 100% Whey is being illegally manufactured, distributed and sold to consumers in several European countries, including Germany, Spain, Austria, the United Kingdom and Romania.  In particular, these counterfeit products are being sold at a lower price than genuine products because they contain inferior ingredients and consequently contain significantly less protein than the amount reflected on the label.  As such, cannot guarantee the performance or quality of such counterfeit products.

Our investigations into these activities continue and we intend to take the strongest measures possible against those who are found to be counterfeiting our products and deceiving our customers and consumers.  However, we are communicating this release to our customers now in order to warn them.  Due to this issue, we can only guarantee the quality and efficacy of products purchased directly from us and/or the authorised distributors set forth in Annex A. 

We have written to the following resellers as we have reason to believe that they have been involved in the sale (whether knowingly or unknowingly) of counterfeit Gold Standard 100% Whey:

  • UK – Bodybuilding4you.co.uk / Vital max Limited and GS Nutrition Scotland;
  • Germany – Sportnahrung Lambertz;
  • Spain – Masproteina SL;
  • Romania  – SC Esupliemente Clasic; and
  • Austria – Fitpro GmbH.

In our letter to each of the above resellers, we have demanded that they: (i) cease and desist from selling any  product not purchased from an authorised distributor; (ii) provide us with information and documentation identifying, among other things, the source of their supply of  products; (iii) destroy all known counterfeit Gold Standard 100% Whey products, and (iv) cooperate in our continuing investigation into counterfeiting activities in order to help us root out the problem and protect fraud on the consumers and marketplace.

 

 strongly discourages the purchase of products from unauthorised distributors and will prosecute to the fullest extent of the law anyone involved in counterfeiting our products.  We wish to work in partnership with our distributors and retailers to eliminate counterfeit activities and ensure the integrity of products and the  brand as a whole.  Toward that end, we encourage you to share this letter with your customers and retailers in order to alert them to this serious matter and protect them and our consumers from fraud.  Your customers and retailers should be advised to only purchase  products from an authorised distributor to ensure the authenticity of the product; and be encouraged to check their stocks and report any suspected counterfeit product directly to us.

is committed to making investments in the improvement of product tracking systems throughout all channels of the supply and distribution chain to allow for enhanced product traceability back to their respective packaging, manufacturing and reseller sources.will continue to invest significantly in the ongoing enhancement of these systems to more effectively confirm the authenticity of our products, segregate and identify counterfeit activity, and continue to uphold the integrity of the brand, as a whole.

In the event that you or your customers have any concerns about the authenticity of the products you have purchased please contact me directly.

 

Sincerely,

995043 475234755892347 1055605934 N936320 455373117878511 1620483227 N